"Lista A","5001"=>"Lista B"); $tLista = array("5010"=>"Lista A"); define("SITE_ROOT","$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]"); define("LOCALURL","$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]"); define("SITE","http://".$_SERVER[HTTP_HOST]); $site_url = SITE; ?> '); print_r($array_name); print(''); } // email to show, az input mezobe function email_to_show() { $email_to_show = $_POST['email']; if (ereg("^([^@.]+\.)*[^@.]+@([^@.]+\.)+[^@.]{2,4}$", $_POST['email'])) { $_SESSION['session_email'] = $_POST['email']; } else { if(!$_POST['email'] and $_SESSION['session_email']) { $email_to_show = $_SESSION['session_email']; } } return $email_to_show; } // MAILSENDIG 1 function info_elkuld($email,$info_id) { global $EMAIL_FROM; $sql = "SELECT * FROM info_centrum WHERE ID=".$info_id ; $rows = mysqli_query($_SESSION[db_link],$sql); $row = mysqli_fetch_array($rows); $from = "From: ".$EMAIL_FROM."\nContent-type: text/plain; charset=iso-8859-2\n\n"; $to = $email; $subject = "Fenyőbútor Info Centrum cikk"; $message = "Fenyőbútor Info Centrum ".$row['cim']." ".$row['szoveg']." "; //print('/' . $to . '/' . $subject . '/' . $message . '/' . $from); mail($to, $subject, $message, $from); } // MAILSENDIG 1 function regisztracio_elkuld($email,$vez_nev,$ker_nev,$neme,$kora,$ir_szam,$varos,$utca_hsz,$hirl_email,$akcio) { GLOBAL $EMAIL_TO_COMPANY, $EMAIL_FROM; $from = "From: ".$EMAIL_FROM."\nContent-type: text/plain; charset=iso-8859-2\n\n"; $to = $EMAIL_TO_COMPANY; $subject = "Fenyőbútor Info Centrum " . $akcio; $message = "Fenyőbútor Info Centrum \r\n\r\n"; if($email != ''){ $message .= "E-mail cím: ".$email . "\r\n\r\n"; } if($vez_nev != ''){ $message .= "Vezetéknév: ".$vez_nev . "\r\n\r\n"; } if($ker_nev != ''){ $message .= "Keresztnév: ".$ker_nev . "\r\n\r\n"; } if($neme != '-'){ $message .= "Neme: ".$neme . "\r\n\r\n"; } if($kora != '-'){ $message .= "Kora: ".$kora . "\r\n\r\n"; } if($ir_szam != ''){ $message .= "Irányítószám: ".$ir_szam . "\r\n\r\n"; } if($varos != ''){ $message .= "Város: ".$varos . "\r\n\r\n"; } if($utca_hsz != ''){ $message .= "Utca, házszám: ".$utca_hsz . "\r\n\r\n"; } $message .= "Hírlevél: ".$hirl_email . "\r\n\r\n"; mail($to, $subject, $message, $from); } // Check connection to MySQL DB function sql_connect($host,$user,$passwd) { /* $db_link = new mysqli("localhost","u741_san","Nharmo777","u741_fenyobutor"); // Check connection if ($db_link -> connect_errno) { echo "Failed to connect to MySQL: " . $db_link -> connect_error; exit(); }else{ //print_r($db_link); $_SESSION[db_link]=$db_link; }*/ $inn_db_dbname = 'u741_fenyobutor'; $db_link = mysqli_connect("localhost","u741_san","Nharmo777","u741_fenyobutor"); // Check connection if (mysqli_connect_errno()) { echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error(); exit(); }else{ $_SESSION[db_link]=$db_link; } /// //mysqli_query($_SESSION[db_link],"SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci'") or print ("Nem sikerült a karakter beállítás1411!"); } // Check selected MySQL DB function sql_select_db($db) { $inn_db_dbname = 'u741_fenyobutor'; $db_link = mysqli_connect("localhost","u741_san","Nharmo777","u741_fenyobutor"); //global $db_link; $_SESSION[db_link]=$db_link; mysqli_select_db($inn_db_dbname); //mysqli_query($_SESSION[db_link],"SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci'") or print ("Nem sikerült a karakter beállítás1500!"); } // Check number format function chk_number($num) { if (ereg('^[0-9]+$', $num)) { return true; } else { return false; } } // Upload file (image) to the server function file_upload($upload_file, $max_upload_size, $round_max_upload_size, $upload_file_types, $permitted_file_type, $new_file_name, $target_dir) { global $_FILES; // A formtól érkezett-e paraméter (fel lett-e töltve fájl)? if (!empty($_FILES[$upload_file]['name'])) { // <----------- Begin ----------------- //die('*'.basename($_FILES['upload_file']['tmp_name']).'*'); # a 'tmp_name' perjele bug a PHP-ban!!! // Fel lett-e töltve a fájl az ideiglenes könyvtárba a szerverre? if (is_uploaded_file($_FILES[$upload_file]['tmp_name'])) { // Megfelelő-e a fájl mérete? if ($_FILES[$upload_file]['size'] < $max_upload_size) { // Megfelelő a fájl formátuma? $error_txt = "Nem engedélyezett fájl formátum!
Használható fájl típusok: ".$permitted_file_type; foreach($upload_file_types as $permitted) { if ($_FILES[$upload_file]['type'] == $permitted) $error_txt = ''; } if (empty($error_txt)) { // A fájl nevének megváltoztatása (ezzel kikerüljük az azonos nevűeket!) $extension = array_pop(explode('.', $_FILES[$upload_file]['name'])); //$therest = substr($_FILES[$upload_file]['name'], 0,"-" . (strlen($extension) + 1)); //$new_file_name = $therest."_".date("YmdHis").".".$extension; $new_file_name = $new_file_name.".".$extension; if (!(@copy($_FILES[$upload_file]['tmp_name'], $target_dir.$new_file_name))) { $error_txt = $new_file_name."(tmp_name: ".$_FILES[$upload_file]['tmp_name'].") nincs átmozgatva az upload könyvtárba!"; } } } else { $error_txt = "A feltöltendő fájl mérete túl nagy! Max. ".$round_max_upload_size." lehet egy fájl mérete."; } } else { $error_txt = "Lehetséges támadás! Fájlnév: " .$_FILES[$upload_file]['name']; } if (!empty($error_txt)) { switch ($_FILES[$upload_file]['error']) { case 3: $error_txt = "A fájl csak részlegesen töltődött fel!"; break; case 4: $error_txt = "A fájl nem töltődött fel!"; break; case 5: $error_txt = "A feltöltött fájl mérete 0 byte!"; break; } } else { //$msg_txt = "

".$_FILES[$upload_file]['name']."   fájl (".$_FILES[$upload_file]['size']." byte) sikeresen feltöltődött
".$new_file_name."   név alatt.

"; } return $error_txt; } // <----------- End ----------------- } ?> Állásajánlatok | 1001 Fenyőbútor
Állásajánlatok
© Északi Fenyő Kft